ΠλαστικήΣτήθους

Ανόρθωση μαστού ή μαστοπηξία είναι η επέμβαση κατά την οποία μειώνεται το δέρμα και μετατοπίζεται το σύμπλεγμα της θηλής θηλαίας άλω ψηλότερα δημιουργώντας ένα ανορθωμένο νεανικό μαστό.

Η μείωση της ελαστικότητας του δέρματος, η βαρύτητα και άλλοι παράγοντες όπως αυξομειώσεις του σωματικού βάρος, εγκυμοσύνη, θηλασμός, επηρεάζουν το σχήμα και την ελαστικότητα του μαστού.

Ασθενείς που είναι ευχαριστημένοι με το μέγεθος του μαστού μπορούν να υποβληθούν σε μαστοπηξία ώστε να βελτιώσουν το σχήμα. Φυσικά μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την μαστοπηξία και αυξητική μαστών για όσους επιθυμούν και αύξηση του μεγέθους του μαστού. Η μαστοπηξία μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία μετά την πλήρη ανάπτυξη του μαστού. Επειδή η θηλή και η θηλαία άλω μεταφέρεται ψηλότερα χωρίς να επηρεάζονται οι γαλακτοφόροι πόροι, η ικανότητα θηλασμού δεν επηρεάζεται.

Ο πλαστικός χειρουργός θα εξετάσει τον μαστό, κάνοντας κάποιες μετρήσεις και θα εκτιμήσει το μέγεθος, το σχήμα, την ποιότητα του δέρματος και τη θέση της θηλής και της θηλαίας άλω.

Η συχνότερη μέθοδος μείωσης μαστών περιλαμβάνει τρεις τομές. Μια τομή γύρω από τη θηλή, μια κάθετη από τη θηλή στην υπομαστία πτυχή και μια τρίτη οριζόντια στην υπομάστια πτυχή.

Συχνά η κάθετη τομή και η οριζόντια μπορεί να αποφευχθεί. Οι ουλές είναι έντονες το πρώτο διάστημα, αλλά σιγά σιγά παίρνουν το χρώμα του δέρματος και γίνονται αδιόρατες.

Ανάλογα με την ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό συνήθως γίνεται μαστογραφικός έλεγχος πριν την επέμβαση.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και η παραμονή στην κλινική είναι 12 – 24 ώρες. Μετά την επέμβαση η ασθενής φοράει ένα αθλητικό στηθόδεσμο για 1 περίπου μήνα.