Πλαστική Στήθους

Πολύ μεγάλοι και πτωτικοί μαστοί προκαλούν εκτός από αισθητικά ή ψυχολογικά προβλήματα αλλά και  λειτουργικά όπως κύφωση, δερματίτιδα στην υπομαστία χώρα πόνο στο στήθος και σημάδια στους ώμους σαν αποτέλεσμα του μεγάλου βάρους που συγκρατείται από τον στηθόδεσμο.

Σκοπός της επέμβασης είναι η μείωση του όγκου και η βελτίωση του σχήματος των μαστών και η μετόπιση του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω ψηλότερα. Η μείωση των μαστών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά συνήθως συστήνεται μετά την πλήρη ανάπτυξη του μαστού.

Ο πλαστικός χειρουργός θα εξετάσει του μαστούς, θα κάνει κάποιες μετρήσεις και θα εκτιμήσει το μέγεθος, το σχήμα, την ποιότητα του δέρματος και τη θέση της θηλής και θηλαίας άλω. Είναι σημαντικό η επέμβαση να εκτελείται όταν το σωματικό βάρος είναι σταθερό.

Η συχνότερη μέθοδος μείωσης μαστών περιλαμβάνει τρεις τομές. Μια τομή γύρω από τη θηλή, μια κάθετη από τη θηλή στην υπομαστία πτυχή και μια τρίτη οριζόντια στην υπομάστια πτυχή. Αφαιρώντας λοιπόν ένα τμήμα του μαζικού αδένα και του δέρματος (το οποίο στέλνεται για ιστολογική εξέταση) και μεταφέροντας την θηλή και την θηλαία άλω ψηλότερα δημιουργούμε ένα μικρότερο και ωραιότερο μαστό.

Λιποαναρρόφηση μπορεί να χρειαστεί για βελτιωθεί η περιοχή της μασχάλης. Συνήθως η θηλή και η θηλαία άλως  μεταφέρονται μαζί με τα αγγεία τα νεύρα και τους γαλακτοφόρους πόρους και η αισθητικότητα δεν επηρεάζεται από την επέμβαση. Επίσης διατηρείται και η δυνατότητα θηλασμού.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές μείωσης του μαστού. Το μέγεθος, το σχήμα και η ποσότητα του μαζικού αδένα που θα αφαιρεθεί καθορίζουν το είδος της επέμβασης που θα χρησιμοποιηθεί. Συχνά η κάθετη τομή και η οριζόντια μπορεί να αποφευχθεί. Σπάνια όταν οι μαστοί είναι πολύ μεγάλοι (γυναικομαστία)η θηλή και θηλαία άλω αποκολλάται από τον μαστό και μεταφέρονται ψηλότερα.

Σ΄αυτή την περίπτωση θυσιάζεται η αισθητικότητα της θηλής και η δυνατότητα θηλασμού. Οι επιπλοκές κατά την επέμβαση είναι σπάνιες. Κάποιες επιπλοκές είναι φλεγμονή ή αιμάτωμα ή κάποια αντίδραση στην αναισθησία. Μερικές φορές οι μαστοί δεν είναι εντελώς συμμετρικοί μετά την επέμβαση και μικρές διορθώσεις μπορεί να γίνουν μετά από μερικούς μήνες.

Οι ουλές είναι έντονες το πρώτο διάστημα, αλλά σιγά σιγά παίρνουν το χρώμα του δέρματος και γίνονται αδιόρατες. Ανάλογα με την ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό συνήθως γίνεται μαστογραφικός έλεγχος πριν την επέμβαση.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και η παραμονή στην κλινική είναι 12 – 24 ώρες. Μετά την επέμβαση η ασθενής φοράει ένα αθλητικό στηθόδεσμο για 1 περίπου μήνα.