ΝΕΚΤΑΡΙΑ Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ

Πλαστικός Χειρουργός MD

Βασικές Πληροφορίες

ΟΝΟΜΑ: ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΧΑΝΙΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ, ΜΗΤΕΡΑ , ΔΥΟ ΤΕΚΝΩΝ

ΣΠΟΥΔΕΣ

1976-1982: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Απολυτήριο Λυκείου Χανίων

1982-1989 : Ανώτατη Εκπαίδευση, Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Βαθμός : « Λίαν Καλώς » .

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ : Επίπεδο DALF

ΑΓΓΛΙΚΑ : Επίπεδο Proficiency

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

02/10/89-17/12/90 : Ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική, Κλινική Γενικής

Χειρουργικής Νοσοκομείου Μεταξά Πειραιώς.

19/12/90-19/02/92 : Υπηρεσία Υπαίθρου στο Α.Ι. Καρδαμύλης .

20/09/92-20/09/93 : Ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική, Κλινική Γενικής

Χειρουργικής Γεν. Νοσ/μείου Νοσημάτων Θώρακος

“ΣΩΤΗΡΙΑ”.

15/11/93-20/09/94 : Ειδικότητα στη Πλαστική Χειρουργική, Ναυτικό Νοσ/μείο

Αθηνών.

21/09/94-15/10/95 : Ειδικότητα στη Πλαστική Χειρουργική, Κλινική Πλαστικής &

Επανορθωτικής Χειρουργικής Νοσoκομείου Ατυχημάτων Αγίου

Παύλου Αθηνών (ΚΑΤ).

01/11/95-30/09/97 : Ειδικότητα στη Πλαστική Χειρουργική, στο τμήμα πλαστικής &

επανορθωτικής χειρουργικής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών.

07/07/98-06/02/00   :Ειδικότητα στη Πλαστική Χειρουργική, στο τμήμα πλαστικής &

επανορθωτικής χειρουργικής στο 6ο Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ Γ. Γεννηματά.

ΤΙΤΛΟΙ

1989  –  Πτυχίο  Ιατρικής  Σχολής  Πανεπιστημίου   Πατρών

1989  – Άδεια  άσκησης  ιατρικού  επαγγέλματος  με  αριθμ.  19657/ 18-10-89/ Απόφαση  του  Νομάρχη  Αθηνών.

1989  –  Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

1995  –  Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Βρυξελλών.

1998  – Μέλος  Ελληνικής Εταιρείας  Πλαστικής  και  Επανορθωτικής Χειρουργικής.

2000 –   Ειδικότητα στην Πλαστική Χειρουργική.

2003 –   Μέλος  της  I.P.R.A.S.

2003 –   Μέλος  της  E.B.O.P.R.A.S.

2003 – Μέλος της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας

2003 – Μέλος της Ελληνικής  Εταιρείας  Μελανώματος.